FR
FR

Moortelstraat 90, 9600 Ronse • 055 20 91 790498 25 11 18lusadak@hotmail.com

Verwijderen van asbest
volgens de voorschriften

Asbest laten verwijderen?

De werknemers van BVBA Lusadak Sadones volgen jaarlijks verschillende opleidingen voor mee te zijn met alle vernieuwingen en zijn gediplomeerd voor het verwijderen van asbest op een veilige en milieuvriendelijke manier.

Alert voor Asbest!!!

Verwijderen met oog op uw veiligheid. In de loop der jaren zijn de wetten en normen omtrent asbestverwijdering sterk verstrengd. Dit is essentieel, voor zowel de gezondheid van onze werknemers als die van de nabije omgeving.

Om volledig conform te zijn met de wetgeving, dient iedereen die aan asbestverwijdering doet, jaarlijks opleiding volgen voor het veilig verwijderen van asbest. Hiervoor ontvangt elke werknemer een attest. U hebt steeds het recht om die attesten te vragen als bewijs.
Voor het aanvangen van de werken, moet de aannemer vooraf aangeven dat het gaat om asbestverwijdering, bij de hiervoor bevoegde instanties.

 

Lusadak zorgt voor asbestverwijdering volgens alle strenge voorschriften

Tijdens de werkzaamheden moet een aangepaste container geplaatst door een erkende firma, specifiek bedoeld voor asbest. Je mag dus niet zomaar een container plaatsen. Ook zijn er strenge wetgevingen omtrent de klederdracht van het personeel. Iedere werknemer is verplicht om tijdens de werkzaamheden een pak, stofmasker, handschoenen, … te dragen. Bij de verwijdering van asbest zien onze geschoolde arbeiders erop toe dat de materialen niet gebroken worden en dat de asbest naar beneden wordt gedragen in plaats van deze naar beneden te werpen. Het breken van asbesthoudend materiaal is immers de hoofdoorzaak voor het loskomen van de schadelijke deeltjes.

Wat als je deze regels niet volgt 

Indien de aannemer de wettelijke bepalingen niet volgt zijn er dus hoge gezondheidsrisico’s aan verbonden. Bovendien kan het werf worden stilgelegd en hangen er verschillende boetes aan vast.

Goede raad 

Vraag aan de aannemer alle nodige documenten en bewijzen waarmee hij kan aantonen dat hij conform de wetgeving is. Vraag dit na voordat u de overeenkomst tekent of voor het aanvangen van de werken. Indien u toch al een overeenkomst getekend hebt en er blijkt dat de aannemer in kwestie toch niet in orde is, verbreekt u deze best. Op die manier zal u van eventuele problemen bespaard blijven.